išrišimas

išrišimas
išrišìmas sm. (2) 1. SD327, Sut, N, KI111, RtŽišrišti 1. | refl. KI111. 2. I, Sut, Tat, 1išrišti 9: Apgailėti reikia, išrišimą taipogi gauti reikia Blv. Davė jiemus … galybę surišimo ir išrišimo visokio DP470. Visuotinas išrišimas M.Valanč. Išrišimas iš griekų P. Nedavė kunigas išrišimo Pl. Trumpoji išrišimo formulė . 3. refl. Sutišrišti 10 (refl.): Priteisė, ir sėdėk – jokio išsirišìmo nėra KzR. Išsirišìmas iš bylos daug kaštavo Šts. Išsirišimas iš griekų P. ×4.išrišti 11: Jei pririštas esi moteriesp? Neieškok išrišimo Bt1PvK7,27. 5. Iišrišti 8: Ir laikas išrišimo mano ateina Sut1. Visokių apie tikybą barnių, abejojimų ir vargių klausimų, aba kvestijų, ižrišimas SPI306. \ rišimas; aprišimas; atrišimas; įrišimas; išrišimas; nurišimas; parišimas; perrišimas; pierišimas; pririšimas; surišimas; užrišimas

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • išrišimas — išriši̇̀mas dkt …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • aprišimas — aprišìmas sm. (2) DŽ1 → aprišti: 1. Sut, M. 2. Toks aprišìmas nuo šalčio mergytės neapsaugos Vb. | refl.: Del šito apsrišìmo vis tiek gryna galva Klt. 3. LL129 Tavo geresnis aprišìmas – nenusmuks ir vaikščiojant Vb. Vaismedžių aprišimas rš. 4 …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atleidimas — atleidìmas sm. (2) → atleisti. 1. K dovanojimas nusikaltusiam, nebaudimas: Tėvas persigandęs prašė sūnaus atleidimo Brt. Piešk smarkios audros siautimą, žydrę nesuterštą, skelbk meilumą, atleidimą, bet kartu ir kerštą J.Jan. Tie du karaliūnai,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atrišimas — atrišìmas sm. (2) DŽ1 → atrišti. 1. N, LL216 atpalaidavimas: Pagalvės, kurioje buvo paguldytas naujagimis, atrišimas turėjo reikšti jo kojų atrišimą, o perkeltine prasme – atrišimą tų saitų, kurie galėtų „pančioti“ ateityje jau paaugusį vaiką rš …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nurišimas — nurišìmas sm. (2) → nurišti 4: Žmonės gydo naujakaulį, karpas, girgždėles „nukirtimu“, „nurišimu“ arba net patrynimu lavono ranka I.Simon. rišimas; aprišimas; atrišimas; įrišimas; išrišimas; nurišimas; parišimas; perrišimas; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • parišimas — parišìmas sm. (2); M → parišti 1. rišimas; aprišimas; atrišimas; įrišimas; išrišimas; nurišimas; parišimas; perrišimas; pierišimas; p …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • perrišimas — sm. (1) 1. → perrišti 3: Pūliuojant perrišimą reikia padaryti anksčiau rš. Ranką vaikui nupjovė – vakar buvau perrišime Kpr. 2. Sut raištis, kuriuo perrišama. rišimas; aprišimas; atrišimas; įrišimas; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pierišimas — pierišìmas sm. (2), pyrišìmas (2) → pierišti; raištis, kuriuo pririšama: Šiš spragilo pyrišìmas Kin. Tas pyrišìmas ungurio skūros buvo Kin. rišimas; aprišimas; atrišimas; įrišimas; išrišimas; nurišimas …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • praleidimas — praleidìmas sm. (2) → praleisti. 1. padarymas pertrūkio: Tabelninkė jau seniai nebuvo užregistravusi darbo praleidimų rš. | Toks praleidimas (neįtraukimas faktų) daro didelę spragą chronologijoje Blv. 2. Sut atleidimas, dovanojimas. 3. bažn.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pririšimas — pririšìmas sm. (2) DŽ1 → pririšti: 1. SD309, Sut, I, N Kabliai pririšimo grandinėms užkabinti rš. Kėlimo ir transporto įrenginių valdymo ir pririšimo darbai rš. | refl.: Negyvoji branda esti tada, kai grūdas visiškai kietas ir nebeturi jokio… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”